Etnografie

Deze methode is een kwalitatieve inductieve methode. Het doel is het beschrijven en verklaren van de maatschappelijke wereld waarin de onderzochte personen leven, op de manier zoals zij die zouden beschrijven en verklaren. De onderzoek verplaatst zich helemaal in de maatschappelijke wereld en de methode kost veel tijd. Naast de participerende observatie worden er ook data verzamel methoden zoals diepte-interviews en focusgroepen gebruikt. 1

 

1 Mark Saunders, Philip Lewis en Adrian Thornhill (2015). ‘Methoden en technieken van onderzoek (zevende editie). Amsterdam: Pearson Benelux

Sidebar