Introductie

Per opleiding/ studie is het verschillend wat er in het hoofdstuk ‘inleiding’ van een scriptie hoort te staan. De richtlijnen zijn vaak:

  • Positioning – waar gaat de scriptie over en wat is de aanleiding?
  • Huidige kennis – wat is er al bekend over het onderwerp en wat nog niet?
  • Doel: wat wil je bereiken met je scriptie/onderzoek?
  • Centraal argument – belangrijkste boodschap van de scriptie, de pitch, onderzoeksvraag. De signalering van het probleem, formulering van een onderzoeksdoel en het vermelden van de vraagstelling.
  • Conceptueel model
  • Contributie – uitleggen en benadrukken hoe onderzoekers anders over jouw onderwerp zullen denken nadat ze jouw scriptie hebben gelezen
  • Relevantie (wetenschappelijk en maatschappelijk). Maatschappelijke relevantie gaat over wat jouw onderzoek betekent voor de maatschappij en de praktijk. Wetenschappelijk relevantie gaat over de bestaande literatuur en de ontbrekende kennis daarbinnen.
  • Dus? – nog een keer kort uitleggen en benadrukken waarom jouw scriptie zinvol is en waarom het belangrijk is dat de onderzoeksvraag wordt beantwoord.
Sidebar