Kwaliteit onderzoeksdata

Om zorgvuldig en kwalitatief goede conclusies te trekken en op basis daarvan aanbevelingen te geven, is het belangrijk dat het onderzoek grondig is uitgevoerd. Er moet duidelijk aangegeven worden wat je tijdens je onderzoek allemaal hebt gedaan. Twee belangrijke kwaliteitsaspecten van een onderzoek zijn de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek. Bij betrouwbaarheid gaat het om de mate van consistentie van je bevindingen. Bij validiteit gaat het om de acties die je hebt ondernomen voor de geldigheid van je onderzoek.

Sidebar